to_tylko_łzy

213 tekstów – auto­rem jest to_tyl­ko_łzy.

Nie mam nic.
Ale kiedy jes­teś obok, wszys­tko mam na wy­ciągnięcie ręki, mi­mo to...

...wciąż nie mam nic.

Z̶a̶­̶k̶o̶c̶h̶a̶­̶n̶a̶ ̶P̶i̶e̶r̶­̶w̶s̶z̶y̶ ̶R̶a̶z̶ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 listopada 2018, 17:00

Boję się następne­go po­ran­ka. Co jeśli jut­ro po­zos­ta­nie niez­mien­ne? Boję się nad­chodzącej kon­fron­tacji. Co jeśli stanę nap­rze­ciw To­bie i kom­plet­nie nic się nie odmieni?
Boję się zo­baczyć, że wszystko...
...będzie ta­kie jak wczoraj.

Z̶a̶­̶k̶o̶c̶h̶a̶­̶n̶a̶ ̶P̶i̶e̶r̶­̶w̶s̶z̶y̶ ̶R̶a̶z̶ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 czerwca 2018, 22:32

Sen z którego
nie mogła się wybudzić
miał ko­lor smutku
 

haiku
zebrał 9 fiszek • 21 maja 2018, 20:33

Trwam już tak osiem­naście miesięcy i trwać tak nie wiem ile jeszcze będę. Bo nie umiem, po pros­tu nie pot­ra­fię za­pom­nieć te­go, co czu­je mo­je zbo­lałe ser­ce. I cza­sami mówię so­bie "przecież [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 maja 2018, 18:16

Sa­mot­ność nie jest ta­ka zła, w końcu to ona pcha nas do in­nych ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2018, 18:36

De­fini­tyw­nie miałeś dzi­siaj gor­szy dzień. W afek­cie nie chciałam po­zos­ta­wać bier­na na ta­kowy stan rzeczy, więc fi­nezyj­nie zaczęłam kwe­ren­do­wać. Nap­rawdę nie byłam nachal­na, gdyż pot­ra­fię pa­nować nad swoją do­ciek­li­wością. Po pros­tu zaczęłam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 kwietnia 2018, 01:53

Kiedyś

Nie za­wołam więcej Twe­go imienia
pośród wrza­wy człowie­czych trosk
bo wiem, mój głos za­ginie w ich gwarze

Nie rzucę się w po­goń za Twą dłonią
co do­tykiem od­ga­niała wszelką niemoc
bo wiem, trwo­ga od­se­paru­je mą drogę

Nie uj­rzę więcej Twe­go pro­mien­ne­go lica
uśmie­chu nies­trudze­nie szczerego
bo wiem, w mym ser­cu zab­raknie wiary

I nig­dy nie uro­nię choćby łzy jednej
na­wet gdy­by tęskno­ta du­siła mnie całą
bo wiem, to pożegnanie...

...będzie mi siłą
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 kwietnia 2018, 01:26

Byłam szczęśli­wa mogąc spędzać z Tobą czas. Bo chy­ba, tak trochę Cię po­kochałam. Nig­dy Ci te­go nie po­wie­działam i sądzę, że raczej nie od­ważę się na coś tak wyk­raczające­go po­za mo­je możliwości [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 stycznia 2018, 01:07

Mieć w so­bie ty­le sprzeczności, że gdy­by jed­nocześnie zacząć roz­myślać o nich wszys­tkich, to nie­chcący można by po­paść w obłęd. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2017, 01:12

Zapłaka­ny dzień
cicho pu­ka w ok­no
po­cie­sze­nia brak
 

haiku
zebrał 5 fiszek • 5 czerwca 2017, 00:45

to_tylko_łzy

Zeszyty
  • Cytaty – Coś wspa­niałego.

  • Haiku – Te niez­wykłe.

  • Myśli – Smut­ne, ra­dos­ne, dołujące, pok­rze­piające... po pros­tu życiowe.

  • Wiersze – Urze­kające ♥ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

to_tylko_łzy

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

12 listopada 2018, 07:31szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie mam nic. Ale [...]

11 listopada 2018, 17:00to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Nie mam nic. Ale [...]

26 czerwca 2018, 21:19yestem sko­men­to­wał tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

25 czerwca 2018, 21:58to_tylko_łzy sko­men­to­wał tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

25 czerwca 2018, 20:23yestem sko­men­to­wał tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

24 czerwca 2018, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

24 maja 2018, 08:09kati75 sko­men­to­wał tek­st Sen z które­go nie mogła [...]

22 maja 2018, 06:35carolyna sko­men­to­wał tek­st Sen z które­go nie mogła [...]